E-knjižnica - testna platforma.
Word in pdf dokumenti se vsebinsko indeksirajo.
Iskanje po celotni vsebini dokumentov, ne le po meta podatkih.

Pogoji uporabe vsebin

 

Portal je namenjen testni uporabi različnih uporabnikov.

 

Objavljeni dokumenti so last uporabnikov, ki so jih objavili, če ni izrecno drugače navedeno.

Upravljalec portala, podjetje Qualitas, ne prevzema odgovornosti za objavljene vsebine na tem portalu.