search
E-knjižnica - testna platforma.
Word in pdf dokumenti se vsebinsko indeksirajo.
Iskanje po celotni vsebini dokumentov, ne le po meta podatkih.